Hoofdpagina   |  Over deze Site   |  Leer Zohar  |  Leergang Kabbala   |   Kalender  | Contact  | 
   

"Het bestuderen van de Kabbala biedt de mens de mogelijkheid om de redenen van de gebeurtenissen in onze wereld te begrijpen om nog tijdens ons leven in deze wereld de absolute volmaaktheid van kennis en geluk te verkrijgen."

   
Michael-ben-Pesach Portnaar is geboren in 1947 in de Oekraïne. In de jaren '70 studeerde hij officieel aan de Talmoed-academie te Moskou, in die tijd de enige instelling op dit gebied in Rusland. Sinds 1975 woont hij in Amsterdam. In 1981 slaagde hij aan de Universiteit van Amsterdam bij de Faculteit der Geesteswetenschappen voor het doctoraalexamen. In de jaren negentig behaalde hij de graad van doctor in de filosofie aan de Internationale Academie van Informatiekunde. Tegelijkertijd studeerde hij aan de faculteit Hebra´ca/Arame´ca en Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij volgde tevens een aantal opleidingen in de Joodse wetenschappen aan talmoed-academies, maar het lot wilde dat hij geen traditionele rabbijn in het Jodendom zou worden. (zie diploma). Hij ontdekte de ware Leer van de Kabbala van de grootste kabbalist aller tijde: de goddelijke ARI (rabbi Luria Ashkenasi), wiens methode men over het algemeen de Luriaanse Kabbala noemt. Michael blijft daar trouw aan en hij acht de levende ARI als zijn enige leraar Kabbala

In de Kabbala wordt men echter geen rabbijn d.m.v. een diploma (smiecha), een vel verslijtbaar papier, dat van iemand wordt ontvangen... De kabbala is immers geen religie maar de oorspronkelijke methode voor de persoonlijke geestelijke vervolmaking en welzijn. De enige grootste kabbalist 'fluistert' zachtjes in de oren van zijn uitverkoren volgeling en wijdt hem heimelijk tot rabbijn. Dit is voldoende om een ware rabbijn in de Kabbala te worden. In het geestelijke wordt een leerling dus als het ware er mee 'opgezadeld', want zijn grote leraar bepaalt dat hij de heilige methode verder gaat doorgeven.

Michael Portnaar ontving begin 2002 zijn levensopdracht. Liefkozend doch nadrukkelijk werd hem verzocht om de Luriaanse Kabbala aan de mensheid IN DE PRAKTIJK VAN ALLEDAG te onthullen. Op Michael's reactie: "zij zullen mij niet geloven", antwoordde Luria: "Jij bent mijn ware volgeling en voor jouw hele generatie ben jij Rabbijn.
Breek Kabbala open!" Daarom windt Michael daar geen doekjes meer om

Zijn leermethode, alle kennis en ervaring die Rabbijn Portnaar aan zijn studenten en leraren in opleiding over de hele wereld en in het bijzonder in Nederland en België overbrengt, put hij uit de meest authentieke en pure Luriaanse Kabbala en het boek Zohar. Hij bestudeert manuscripten en boeken van de meest geheime Kabbalabronnen uit de eerste hand in hun oorspronkelijke taal: Aramees en Hebreeuws. Sinds het jaar 2002 verzorgt hij de opleiding Luriaanse Kabbala, zowel intern als via internet (www.kabbalah-arizal.nl/), die voor iedereen toegankelijk is.