Kalender van het Universum kabbala-portaal.nl - Kalender van het Universum
 
 
    


 

 
  Hoofdpagina   |  Leergang Kabbala   |   Contact   
"Het bestuderen van de Kabbala biedt de mens de mogelijkheid om de redenen van de gebeurtenissen in onze wereld te begrijpen om nog tijdens ons leven in deze wereld de absolute volmaaktheid van kennis en geluk te verkrijgen."

                      Bijzondere geestelijke dagen
         in het jaarcyclus van correcties (tiekoeniem)
 

Maand van de geestelijke kalender

Dag
v/d
maand

De bijzonderheid van de dag van de maand. Op die dagen zijn de geestelijke krachten in het heelal bijzonder gunstig voor ons. Het is dan ook aan ons om die dagen zo volledig mogelijk te benutten.
 

1. Tsjrej

    1

Rosj ha-Sjana ñ het Nieuwjaar van het Heelal

 

    3

ìTsom van Gedaliaî - Vastendag van Gedalia

    5

Rabbi Baruch Ashlag

   10 Rabbi Jehoeda Ashlag; Jom Kiepoer ñ de Verzoensdag.

   15

7 dagen lang

Soekkot - Lofhuttenfeest

   14

Magied uit Dubno (overledingsdag*)

   18

Rabbi Nachman uit Breslaw

   19      

Rabbi Jehoedi uit Psjisk; rabbi Eliejahoe gaon uit Vilno

   25

Rabbi Levi Itschak uit Berdichev

 

2. Chesjwn

   11

Aartsmoeder Rachel

 

   24

Rabbi Avraham Azulai

 

3. Kieslev

   18

Rabbi Dov Ber, magied uit Mezrich

 

   25 ñ   8 dagen lang

Chanoeka

 

4. TÈvet

   10

Vastendag ìAsar be TÈvetî

 

   20

Rabbi Mosje Maimon

   24

Rabbi Sjneoer Zalman uit Ljada (Baal Tanja)

 

5. Sjvat

   15

Nieuwjaar van de bomen ìToe bie-Sjvatî (maaltijd met vele vruchten)

 

   22

Rabbi Menchem MÈndel uit Kotsk

  

6. Adr

    1

Rabbi Avraham Even Ezra

 

    7

Mosje rabejnoe (Mosje onze leraar)

   13

Rabbi Jehoeda ha-Chasied; vastendag ìEsterî

   14

feest Poeriem

   21

Rabbi ElimÈlech uit Lizhensk

 

7. Nisan

   11

Rabbi Mosje Nachmn uit SpaniÎ (Rambaîn)

 

   13

feest PÈsach

   14

Bieoer chametz ñ het verbranden van restjes van ít gezuurde; vastendag van eerstgeborenen

   15

Lel-Pesach ñ het begin  van de eerste dag van Pesach; Aartsvader Itschak

   21

De laatste dag van PÈsach ìSjvieie sjel PÈsachî (het oversteken van de Riet-zee).

   26

Jehosjoea bin Noen (de opvolger van Mosje)

 

8. Iejr

    1

Rabbi Chaim Vital; Rabbi Menchem Mendel uit Vitebsk

 

   14

Rabbi Meir Baal Anes

   15

ìPÈsach SjÈniî (Tweede PÈsach)

   18

Rabbi Sjimon bar Jochj (Rashbi - de auteur van Zohar); Lag ba OmÈr

   26

Rabbi Mosje Chaim Luzzatto (Ramchaîl)

   29

Profeet SjmoeÎl

 

9. Sievn

    5

Het begin van het feest Sjavoeot ñ het ontvangen van de Thora

 

    6

Koning David

    7

Baal Sjem Tov

 

10. Tamoez

   17

Vastendag ìJoed-Zin be Tamoezî

 

   27

Josef ha-Tsadiek (Josef de rechtvaardige, de zoon van de aartsvader Jaacov)

 

11. Av

    5

Ari ha-Kadosh (de Heilige Ari)

 

    9

Vastendag van 9 Av; ChozÈ uit Lublin

 

12. Eloel

   10

Rabbi Pinchas uit Koritz

 

   12

Rabbi Simcha Boenam uit Psjisk

   23

Rabbi Uri uit Strelisk (Asarf)

   25

Rabbi Elazr ben rabbi Sjimon (de zoon van Rashbi); rabbi IchiÎl Michal uit Zlochev