|  Hoofdpagina  |  Over deze Site  |  Leer Zohar  |  Leergang Kabbala  |  Bibliotheek |  Kalender  |  Contact  |  

 

"Noch groepen, noch verenigingen, noch geestelijke stromingen, of welke andere op het uiterlijke gerichte methoden dan ook die zich in de regel op het groepsbeginsel in de mens beroepen (sociaal en dierlijk), zullen hem de ultieme ontwikkeling brengen, die voor hem bepaald is en uitsluitend voor hem PERSOONLIJK! Slechts middels de INDIVIDUELE aanpak van de Luriaanse Kabbala, de eeuwige methode die pas nu aan de mensheid wordt onthuld, wordt dit reël mogelijk gemaakt. Daarvoor zijn aan de wereld de boeken van Ari en Zohar gegeven, die een individu - en daardoor de gehele mensheid - de volledige en snelste redding kunnen brengen, om zich van de slavernij van egoïstische strevingen te bevrijden."

Michael-ben-Pesach Portnaar

 

facebook   Facebook

   
Leer Zohar met Rabbijn in de Kabbalaleer Michael-ben-Pesach Portnaar


Michael-ben-Pesach Portnaar ontving begin 2002 zijn levensopdracht. Liefkozend doch nadrukkelijk werd hem verzocht om de Luriaanse Kabbala aan de mensheid IN DE PRAKTIJK VAN ALLEDAG te onthullen. Op Michael's reactie: "zij zullen mij niet geloven", antwoordde Luria: "Jij bent mijn ware volgeling en voor jouw hele generatie ben jij Rabbijn. Breek Kabbala open!" Daarom windt Michael daar geen doekjes meer om.
Lees hier verder 


Non-stop opleiding in Luriaanse Kabbala

Michael geeft een unieke non-stop opleiding in Luriaanse Kabbala in Amsterdam, voor iedereen toegankelijk. Men kan deze studie als externe student volgen via speciale webpagina's. (Informatie opvragen? Mail!).

DE GROTE ARI 

Het is bekend, dat de kabbala eengeheime leer is. Juist die verborgenheid, mysterie, is de aanleiding geweest voor het ontstaan van vele legenden, falsificaties, profanaties, lege gesprekken, geruchten, onwetend geredeneer en conclusies rondom haar.

Itschak Luria Ashkenasi (ARI); is door de eeuwen heen de meest bekende van alle kabbalisten. Men noemt hem ook de goddelijke Itschak, of te wel “ARIZAL”, door de toevoeging van het partikel ZAL – “van verlichte nagedachtenis”.

Hoewel hij in de 16e eeuw leefde, waren zijn meesterwerken tot voor kort praktisch verborgen en ontoegankelijk. In zijn niet te evenaren boeken “Ets chaim” (de Boom des levens) en “Sjmone sjaariem” (Acht poorten) geeft hij de uiteenzetting van de volgorde van het creëren van de schepping, het geestelijke neerdalen van de Enig Scheppende kracht tot onze wereld en een eenduidige verklaring van de oorzakelijke verbondenheid tussen een geestelijke wortel en wat daar uit voortspruit op elke neerdalende traptrede. Met zijn bijzondere mystieke taal beschrijft hij de inrichting van het heelal, kringloop der zielen, geheimen van de Hebreeuwse letters en de toekomst van de mensheid. Lees hier verder 

 


Download Zohar pdf      Download Ets Chaim pdf

lijn

 

 

  


lijn